Top Bar

Ynglŷn â Chysylltiad Cymru

... Wedi'i greu ar gyfer Cariad Cymru

Mae Cysylltiad Cymru wedi bod yn flynyddoedd wrth ei greu; rydym yn gwmni dylunio cerameg a nwyddau cartref bach wedi'i leoli yn Sir Fynwy, Cymru.

Yr egwyddor sefydlu oedd dod â darn bach o Gymru i gartrefi ledled y wlad. Mae'n wlad mor brydferth â threftadaeth mor wych, ni allwn helpu ond dangos balchder cenedlaethol.

Mae pob un o'n darnau wedi'u creu o'r galon. Rydyn ni mor falch ein bod ni'n creu darnau bach o Gymru i'w rhannu gyda chi i gyd, gan wthio diwylliant Cymru y tu hwnt i'n ffiniau.

Rydyn ni'n chwarae ein rhan wrth ysgogi economi Cymru ac rydyn ni'n darganfod bod annog pobl Cymru i fasnachu eu nwyddau yn gyffrous ac yn ysbrydoledig.

Byddem wrth ein boddau â'ch cefnogaeth, felly rhowch wybod i'ch ffrindiau am Gysylltiad Cymru. Gallwch ddod o hyd i ni ar wefannau cyfryngau cymdeithasol a thrwy ddilyn y dolenni.

Gadewch i ni ei wynebu ... dydyn ni ddim byd heb y Cysylltiad Cymreig hwnnw!

Elusennau 2020

Fe wnaethon ni ddewis ein henw, Cysylltiad Cymru, yn ofalus iawn. Fe wnaethon ni feddwl am ein gwerthoedd a'n hegwyddorion ein hunain ac roedd y cysylltiad geiriau yn allweddol. Credwn fod cysylltiadau cryf yn bwysig i deuluoedd, ffrindiau, cymunedau a busnesau. Credwn yn gryf hefyd fod cefnogaeth sefydliadau elusennol yn rhan greiddiol o sicrhau cysylltiadau cryf.

Rydym yn falch o wirfoddoli yn y gymuned yn wythnosol, mae ein gweithwyr hefyd yn wirfoddolwyr i elusennau lleol. Mae'n bwysig bod ein busnes yn cefnogi sefydliadau elusennol fel y gallant ddarparu gwasanaeth gwerthfawr i'n cysylltiadau, ein cymunedau.

Rydym yn dewis ein tair elusen a ddewiswyd yn ofalus. Byddwn yn anelu at gefnogi elusennau newydd bob blwyddyn.

Ein helusennau ar gyfer 2020

Mind Cymru

Cymuned ddi-rwystr o bobl yng Nghymru na fyddant yn rhoi’r gorau iddi nes bod pawb sy’n profi problem iechyd meddwl yn cael y gefnogaeth a’r parch y maent yn ei haeddu. Ynghyd â'n 20 Meddwl lleol yng Nghymru rydym wedi ymrwymo i wella iechyd meddwl yn y wlad hon. Gyda'n gilydd rydyn ni'n Mind yng Nghymru.

Lloches Cymru

Rydym yn gweithio i bobl mewn angen tai trwy ddarparu cyngor tai arbenigol, annibynnol am ddim ac rydym yn ymgyrchu i oresgyn y rhwystrau sy'n sefyll yn y ffordd y mae gan bobl yng Nghymru gartref gweddus, diogel.

Lloches

Mae lloches wedi ymrwymo i fyd lle na oddefir trais domestig a thrais yn erbyn menywod a merched a lle gall menywod a phlant fyw mewn diogelwch.