Top Bar

Cwestiynau Cyffredin

Pa faint yw eich cynhyrchion?

Gweler ein tudalen Maint Cynnyrch yma i weld y rhestr lawn o feintiau.

Ydych chi'n darparu darpariaeth ryngwladol?

Ydyn rydyn ni'n gwneud! Gwelwch ein tudalen bostio am fanylion.

Sut mae dychwelyd eitem?

Os nad ydych yn hollol fodlon â'ch cynnyrch, cysylltwch â ni a byddwn yn datrys eich problem neu'n rhoi manylion i chi ar sut i ddychwelyd. Gwel Telerau ac Amodau am fanylion.

Beth yw eich polisi dychwelyd?

Rhaid gwneud pob cais am ddychwelyd cyn pen 14 diwrnod ar ôl ei brynu. Gwel Telerau ac Amodau am fanylion.

A allaf drefnu fy negesydd fy hun?

Ie! Rydym yn hapus i ddelio â'r negesydd ein diwedd. Cysylltwch â ni i wneud trefniant sy'n gyfleus i bawb.

Beth yw eich opsiynau cyflwyno?

Gweler Llongau a Dychweliadau .