Cwestiynau Cyffredin

Cwestiynau Cyffredin

Pa feintiau yw eich cynhyrchion?

Gweler ein tudalen Meintiau Cynnyrch i weld y rhestr lawn o feintiau.

Ydych chi'n darparu cludiant Rhyngwladol?

Ydyn! Gweler ein tudalen bostio am fanylion.

Sut ydw i'n dychwelyd eitem?

Os nad ydych yn gwbl fodlon â'ch cynnyrch, cysylltwch â ni a byddwn yn datrys eich problem neu'n rhoi manylion i chi ar sut i ddychwelyd eich archeb. Gweler Telerau ac Amodau am fanylion.

​​Beth yw eich polisi dychwelyd?

Rhaid gwneud pob cais am ddychwelyd archebion o fewn 14 diwrnod i'w brynu. Gweler Telerau ac Amodau am fanylion.

A allaf drefnu fy nghludwr fy hun?

Gallwch! Rydym yn hapus i ddelio â'r cludwr o’n hochr ni. Cysylltwch â ni i wneud trefniant sy'n gyfleus i'r ddwy ochr.

Beth yw eich opsiynau cludo?

Gweler Cludiant a Dychwelyd archebion.